Opłaty

Numer konta Polskiego Zjednoczenia Karate:

52 1940 1076 3158 4368 0000 0000

Opłaty za przyjęcie i przynależność do Polskiego Zjednoczenia Karate i poszczególnych jego Komisji:

  • 200 zł opłaty wpisowej dla klubów przystępujących do PZK
  • 300 zł opłaty rocznej za przynależność do PZK (wpłaty dokonane do 31 marca danego roku kalendarzowego)
  • 400 zł opłaty rocznej za przynależność do PZK (wpłaty dokonane po 31 marca danego roku kalendarzowego)
  • 400 euro rocznie do podziału na wszystkich członków danej Komisji Stylowej: Karate Generalnego, Kontaktowego, Tradycyjnego (wpłaty dokonane do 31 marca danego roku kalendarzowego)
  • 450 euro rocznie do podziału na wszystkich członków danej Komisji Stylowej: Karate Generalnego, Kontaktowego, Tradycyjnego (wpłaty dokonane po 31 marca danego roku kalendarzowego)

Wyżej wymienione opłaty w PLN muszą zostać wniesione na konto PZK, zaś opłaty w EURO muszą zostać uiszczone gotówkowo.

Opłaty za licencje zawodnicze, weryfikacje stopni:

  • Licencja zawodnicza – 40 zł/rok – pobierz wniosek o przyznanie licencji
    Weryfikacja stopnia Kyu – darmowa przy pierwszym zakupie licencji, następnie 20 zł
  • Weryfikacja stopnia Dan – 100 zł

Wyżej wymienione opłaty muszą zostać wniesione na konto PZK.